هلدینگ آلفا
تولید
تجهیز
تامین

نمایندگی های سراسر کشور

شما هم می توانید یکی از نمایندگان انحصاری ما در سطح کشوری باشید!
درخواست نمایندگی
ساری، میدان معلم، مجتمع پارس، طبقه4، واحد19
کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، نبش خیابان 205، ساختمان مهرپارس، طبقه اول، واحد3
تهران، بلوار مرزداران، خیابان ایثار، خیابان بهار، نبش کوچه تقی پور، ساختمان دکتر تامین
اصفهان، خیابان فردوسی، روبروی بانک ملی، شرکت سحر شید سپهر
لنگرود، خیابان شریعتی، دفتر دیزاین گروپ
بندرانزلی، غازیان، پشت پمپ بنزین سعیدی کیا، ابتدای خیابان شقایق
یزد، صفاییه، خیابان اطلسی، بین اطلسی 16و18 پلاک 47
همدان، خیابان تختی، پایین تر از تعزیرات
شعبه مرکزی: گیلان، رشت، میدان لاکانی، ابتدای بلوار رودباری، ساختمان آلفا
لیست نمایندگی ها
گیلان
لنگرود، خیابان شریعتی، دفتر دیزاین گروپ
01342548337
مازندران
ساری،میدان معلم،مجتمع پارس،طبقه۴،واحد۱۹
01133248542
یزد
یزد – صفاییه – خیابان اطلسی – بين اطلسي ١٦و١٨ پلاک 47
03538243404
همدان
همدان ، خیابان تختی، پایین تر از تعزیرات
08132515885
اصفهان
اصفهان، خیابان فردوسی، روبروی بانک ملی، شرکت سحر شید سپهر
03132225029
تهران
تهران، بلوار مرزداران، خیابان ایثار، خیابان بهار، نبش کوچه تقی پور، ساختمان دکتر تامین
02148436
گیلان
بندرانزلی، غازیان، پشت پمپ بنزین سعیدی کیا، ابتدای خیابان شقایق
09003883158
شعبه مرکزی: گیلان
رشت، میدان لاکانی، ابتدای بلوار رودباری، ساختمان آلفا
01334232
شعبه 2: البرز
کرج، مهرشهر، نبش خیابان 205، پلاک 73، طبقه اول، واحد 3
02633408006

نمایندگی های سراسر کشور

شما هم می توانید یکی از نمایندگان انحصاری ما در سطح کشوری باشید!
درخواست نمایندگی
لیست نمایندگی ها
ساری، میدان معلم، مجتمع پارس، طبقه4، واحد19
شعبه 2: البرز، کرج، مهرشهر، نبش خیابان 205، پلاک 73، طبقه اول، واحد 3
تهران، بلوار مرزداران، خیابان ایثار، خیابان بهار، نبش کوچه تقی پور، ساختمان دکتر تامین
اصفهان، خیابان فردوسی، روبروی بانک ملی، شرکت سحر شید سپهر
لنگرود، خیابان شریعتی، دفتر دیزاین گروپ
بندرانزلی، غازیان، پشت پمپ بنزین سعیدی کیا، ابتدای خیابان شقایق
یزد، صفاییه، خیابان اطلسی، بین اطلسی 16و18 پلاک 47
همدان، خیابان تختی، پایین تر از تعزیرات
شعبه مرکزی: گیلان، رشت، میدان لاکانی، ابتدای بلوار رودباری، ساختمان آلفا
لیست نمایندگی ها
گیلان
لنگرود، خیابان شریعتی، دفتر دیزاین گروپ
01342548337
مازندران
ساری،میدان معلم،مجتمع پارس،طبقه۴،واحد۱۹
01133248542
یزد
یزد – صفاییه – خیابان اطلسی – بين اطلسي ١٦و١٨ پلاک 47
03538243404
همدان
همدان ، خیابان تختی، پایین تر از تعزیرات
08132515885
اصفهان
اصفهان، خیابان فردوسی، روبروی بانک ملی، شرکت سحر شید سپهر
03132225029
تهران
تهران، بلوار مرزداران، خیابان ایثار، خیابان بهار، نبش کوچه تقی پور، ساختمان دکتر تامین
02148436
گیلان
بندرانزلی، غازیان، پشت پمپ بنزین سعیدی کیا، ابتدای خیابان شقایق
09003883158
شعبه مرکزی: گیلان
رشت، میدان لاکانی، ابتدای بلوار رودباری، ساختمان آلفا
01334232
شعبه 2: البرز
کرج، مهرشهر، نبش خیابان 205، پلاک 73، طبقه اول، واحد 3
02633408006